POLITYKA

PRYWATNOŚCI

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez ROLLERSY Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (kod: 44-200), przy ul. Piasta 16 A/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000645689, NIP: 6423198082, REGON: 365822713, e-mail: info@rollersy.com („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1.

Definicje

 1. Administrator – oznacza ROLLERSY Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (kod: 44-200), przy ul. Piasta 16 A/5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000645689, NIP: 6423198082, REGON: 365822713, e-mail: info@rollersy.com, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.rollersy.com.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Regulamin – oznacza regulamin Serwisu www.rollersy.com.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

§2.

Przewarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez  Użytkowników w związku z rejestracją w Serwisie.
 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, tj. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej z Administratorem.
 4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu. W tych przypadkach Użytkownik podaje określone w formularzu zamówienia lub formularzu kontaktowym dane osobowe, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem internetowym.
 5. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Serwisie wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie przedmiotowych danych osobowych służy tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówień, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Administrator ma prawo powierzać do przetwarzania zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu możliwość realizacji zamówienia.
 6. Dane gromadzone przy użyciu plików Cookies (zgodnie z § 3 Polityki Prywatności) mogą być zbierane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia określonych funkcjonalności na rzecz Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora w sposób zapewniający ochronę prywatności Użytkowników i bezpieczeństwo podanych przez nich danych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia kontrolę nad przetwarzanymi danymi osobowymi oraz prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Administrator zapewnia Użytkownikom, których dane przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W szczególności Administrator zapewnia Użytkownikom prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.

§3.

Pliki Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniach oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
 3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
  a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
  c) w celu świadczenia usług reklamowych – prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 4. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
  a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Użytkownika.
  b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
 5. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.
 6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są  w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 7. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w  Portalu.