fbpx

REKLAMACJE

I ZWROTY

REKLAMACJE

// Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać przez Państwa złożone m.in.:

  • w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Rollersy Sp. z o.o., ul. Piasta 16A/5, 44-200 Rybnik;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@rollersy.com.

// Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  • danych kontaktowych składającego reklamację;
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Podanie wskazanych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

// Jeżeli towar ma wady, przysługują Państwu następujące roszczenia:

  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie lub
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

// Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej przez Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 


ZWROTY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

// Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

// Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy: Rollersy Sp. z o.o., ul. Piasta 16A/5, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną: info@rollersy.com.

// Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

// Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

// W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

// Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

// Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

// Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZOBACZ WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY