Reklamacje

// Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą zostać przez Państwa złożone m.in.:

  • w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Rollersy Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 44-200 Rybnik;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@rollersy.com .

// Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  • danych kontaktowych składającego reklamację;
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Podanie wskazanych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

// Jeżeli towar ma wady, przysługują Państwu następujące roszczenia:

  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie lub
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

// Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej przez Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


Zwroty

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

// Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

// Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy: Rollersy Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną: info@rollersy.com .

// Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

// Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

// Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w wypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów, w których:

  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

// W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

// Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

// Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy na adres: Rollersy Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 44-200 Rybnik. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

// Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZOBACZ WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY